สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  หยุดทำการระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค. 60  เปิดทำการอีกครั้งวันจันทร์ที่ 30 ต.ค. 60  กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่ โทรศัพท์ 081-700-1187
ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2552

ค้นหา :


ดร.สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


ดร.สมชัย จิตสุชน
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


ดร.อัจนา ไวความดี
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


คุณอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


คุณชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
ศิษย์เก่าดีเด่น
ปี 2552


ดร.อรัญ ธรรมโน
ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติยศในรอบ 60 ปี
ปี 2552


ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง
ปี 2552