สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  หยุดทำการระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค. 60  เปิดทำการอีกครั้งวันจันทร์ที่ 30 ต.ค. 60  กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่ โทรศัพท์ 081-700-1187
คณะกรรมการสมาคมปี 2560 - 2562

ค้นหา :


นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายกสมาคม


ดร.อภิชัย บุญธีรวร
เลขาธิการ


คุณวิชัย หิรัญวงศ์
อุปนายก