สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  หยุดทำการระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค. 60  เปิดทำการอีกครั้งวันจันทร์ที่ 30 ต.ค. 60  กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่ โทรศัพท์ 081-700-1187
กิจกรรมจากคณะ

อเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ “ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจรายภาค และระดับราคา ในระดับภูมิภาคของประเทศไทย

25/Aug/2017 13:54 น.68 อ่าน

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญเข้าฟังงานสัมมนาหัวข้อ "ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจรายภาค และระดับราคา ในระดับภูมิภาคของประเทศไทย (The Effects of Monetary Policy on Regional Inflation and Sectoral Economy:A Case of Thailand)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ, อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันและเวลา: จันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.

สถานที่: ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านบทคัดย่องานได้ที่เอกสารแนบด้านล่างค่ะ

*งานสัมมนานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า*