สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  หยุดทำการระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค. 60  เปิดทำการอีกครั้งวันจันทร์ที่ 30 ต.ค. 60  กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่ โทรศัพท์ 081-700-1187
กิจกรรมจากคณะ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงวิชาการ The 4th Trilateral Workshop in Economics: Applied Economics

27/Sep/2017 09:56 น.24 อ่าน

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ The 4th Trilateral Workshop in Economics: Applied Economics ร่วมจัดโดย 3 สถาบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) และ Nanyang Technological University (NTU) ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

จัดที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ

จัดที่วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ซึ่งในปีนี้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CU) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

อนึ่ง การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ

- รายละเอียดกำหนดการงาน_The_4th_Trilateral_Workshop_in_Economics_CU-NTU-TU.pdf