สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  หยุดทำการระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค. 60  เปิดทำการอีกครั้งวันจันทร์ที่ 30 ต.ค. 60  กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่ โทรศัพท์ 081-700-1187
ข่าวทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์

27/Jun/2017 15:11 น.93 อ่าน

ขอแสดงความยินกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตรื 

ในโอกาสได้รับ "เข็มเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันครบรอบ 83 ปีแห่งการสถาปนา" 

เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่ท่านเป็นศิษย์เก่าที่อุทิศตนทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อสังคมประเทศชาติ 

อีกทั้งยังมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตโดดเด่นปรากฎชัดแก่ผู้คน ซึ่งคู่ควรแก่การยกย่องด้วยเกียรติยศของมหาวิทยาลัย