สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ABOUT US

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511 นายเกยูร ลิ่มทอง ริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และ ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มีชื่อย่อว่า ส.ศ.ธ. The Thammasat Economics Association ชื่อย่อว่า T.E.A. 

ข้อมูลติดต่อสมาคม
อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

อ่านต่อ

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กิจกรรมสมาคม

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กิจกรรมคณะ

Video

แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ ทำไมต้องเศรษฐศาสตร์ มธ.

ศิษย์เก่ารุ่น ICON: เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ พัฒนา'คน' พัฒนา'ชาติ

ดูทั้งหมด

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ข่าวสาร

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มีชื่อย่อว่า ส.ศ.ธ. สำนักงานสมาคมฯ ในปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นที่4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

Engine by shopup.com