สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาและพนักงาน ด้าน Data science ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทีเอ็มบีธนชาต

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาและพนักงาน ด้าน Data science เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ TTB โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว​ และ รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง ผู้อำนวยการคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล Big data เป็นผู้

05 มกราคม 2566

ผู้ชม 1171 ครั้ง

Engine by shopup.com