สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

อดีตนายกสมาคม

ลำดับที่ ภาพประกอบ รายชื่อและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1 พล.ต.ท.กริช ปัจฉิมสวัสดิ์
ปี 2511 - ปี 2513
2 คุณไสว สุทธิพิทักษ์
ปี 2513 - ปี 2515
3 คุณเกยูร ลิ่มทอง
ปี 2515 - ปี 2517
4 พล.ต.ท.สืบ พงษ์สุวรรณ
ปี 2517 - ปี 2519
5 ดร.อัมมาร์ สยามวาลา
ปี 2519 - ปี 2521
6 คุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
ปี 2521 - ปี 2523
7 ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์
ปี 2523 - ปี 2525
8 คุณสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
ปี 2525 - ปี 2526
9 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ปี 2526 - ปี 2528
10

ดร.อรัญ ธรรมโน
ปี 2528 - ปี 2533

 

11 คุณสถาพร กวิตานนท์
ปี 2533 - ปี 2544
12 คุณมนู เลียวไพโรจน์
ปี 2544 - ปี 2549
13 ดร.นริศ ชัยสูตร
ปี 2549 - ปี 2551
14 คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ปี 2551 - ปี 2555
15 คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ปี 2555 – ปี 2564
16 คุณเกศรา มัญชุศรี
ปี 2564 – ปี ปัจจุบัน

 

20 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1271 ครั้ง

Engine by shopup.com