สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2557ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญคุณเกรียงไกร เธียรนุกุลคุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์คุณสง่า พิชญังกูรคุณวารินทร์ สัจเดว

นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ปี 2557คุณวิน พรหมแพทย์ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1222 ครั้ง

Engine by shopup.com