สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2560

 


รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการคุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุขคุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์


ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ปี 2560ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์คุณเจษฎา สุขทิศ

 

 

 

 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1223 ครั้ง

Engine by shopup.com