สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2561

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2561รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลีดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศคุณอัมพวัน พิชาลัย

 
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ปี 2561

 


คุณจุฑาศรี คูวินิชกุลคุณสุนิตย์ เชรษฐา

 

 

 

 

 

20 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 986 ครั้ง

Engine by shopup.com