สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2562ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตาคุณวิทัย รัตนากรคุณฐากร ปิยะพันธ์คุณพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช


ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร


คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ
นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ปี 2562ดร.ไกรยส ภัทราวาท

 

 

 

 

 

 

 

20 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1146 ครั้ง

Engine by shopup.com