สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2565

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ปี 2565คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2565 ดร.กุลยา ตันติเตมิทคุณทรงศัก สายเชื้อคุณพรประไพ กาญจนรินทร์ดร.กิริฎา เภาพิจิตรดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัยคุณพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์

เศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ปี 2565ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษาดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ปี 2565คุณเอด้า จิรไพศาลกุล

 

 

 

 

 

 

16 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 1010 ครั้ง

Engine by shopup.com