สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

คณะกรรมการสมาคม

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 20 ครั้ง

Engine by shopup.com