สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “เป้าหมาย Net Zero: ที่มาและแนวทางรับมือ”


 
 
 
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “เป้าหมาย Net Zero: ที่มาและแนวทางรับมือ” (Net Zero Target: Drivers and Responses)
 
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 l 13.00-16.00 น.
รับชมออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/caa6iX851LvTD9yo9
 
การจัดงานสัมมนาประจำปีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา ปัจจัยผลักดัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ แผนงาน/แนวทางการดำเนินการในทางปฏิบัติ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม
 
ศูนย์วิจัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาหัวข้อดังต่อไปนี้
 
Drivers: Why do we need to reach Net Zero?
 
“เป้าหมายโลกร้อน กับ Net Zero” โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
 
“CBAM: เป้าหมายโลกร้อนกับการค้าระหว่างประเทศ” โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
 
“โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับ การขับเคลื่อนเป้าหมายโลกร้อนของไทย” โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
Responses: How can we get to Net Zero?
“แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าสีเขียว เพื่อรองรับ Net Zero” โดย คุณชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน
 
“แนวทางสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในภาคอุตสาหกรรม” โดย คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
 
> กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ โดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 1427 ครั้ง

Engine by shopup.com