สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

สัมมนาออนไลน์ การวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน มธ. ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อสนับสนุนหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อน"


 
 
 
 
● ประชาสัมพันธ์ ●
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเวทีสัมมนาออนไลน์ การวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4
หัวข้อ "การวิจัยเพื่อสนับสนุนหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อน"

พบกับวิทยากร ซึ่งเป็นผู้แทนนักวิจัยชั้นนำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก 3 กลุ่มวิจัย ได้แก่

การวิจัยเชิงนโยบายหุ้นส่วนการพัฒนาและกลไก
โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การวิจัยระดับพื้นที่เพื่อหุ้นส่วนการพัฒนาและกลไก
โดย ผศ.ดร.คมน์ พันธรักษ์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อหุ้นส่วนการพัฒนาและกลไก
โดย ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวทีการสัมมนาออนไลน์นี้จะจัดขึ้นใน
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น.

เข้าร่วมรับฟังผ่านช่องทาง Zoom Cloud meeting
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่
https://forms.gle/iJpow9HcsceF6FYj8
หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ด้านล่าง
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณชนัญชิดา กองแก้ว โทร. 062-467-6741

28 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 4211 ครั้ง

Engine by shopup.com