สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

นำเสนอและประชาสัมพันธ์ SET Fin Lab ห้องปฏิบัติการด้านการเงิน


 
 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ร่วมให้การต้อนรับผ่าน Zoom meeting) รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย คุณเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน คุณวัชราวลี ดาโต๊ะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน และ คุณสุธารัตน์ จันทร์นุ่น เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565
โดยวัตถุประสงค์ของการมาเยือนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้คือ เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์ SET Fin Lab (ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน) ห้องปฏิบัติการด้านการเงิน ที่จะรองรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้ เสริมรากฐานที่เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย โดย SET Fin Lab จะเป็น 1) เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนด้านตลาดทุน 2) เป็นเครื่องมือสำหรับนักศึกษาการเงินและสาขาที่เกี่ยวข้องในการหาข้อมูลประกอบการศึกษา และ 3) ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning หลักสูตร BMC : Online Course ประกอบด้วย หลักสูตร Basic Market Concept และหลักสูตร ESG
  
 
28 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 1122 ครั้ง

Engine by shopup.com