สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

งานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2566

งานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2566

TEA Annual Forum 2023

 

งานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2566

“ถึงเวลา ! ก้าวสู่ทรงใหม่ ไทยแลนด์”
ปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ ท่าน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันพุธที่  22  มีนาคม  2566
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2
โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit


สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาเศรษฐกิ
จประจำปี 2566  ในหัวข้อ “ถึงเวลา! ก้าวสู่ทรงใหม่ ไทยแลนด์”  เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 – 14.00 น.  ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3  โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit  โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และประชาชน เกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบทั้งในอนาคตอันใกล้ การเตรียมความพร้อม และสร้างความแข็งแกร่งแก่ประเทศในระยะยาว
ในปี 2566 เศรษฐกิจทั่วโลกจะถดถอย และโลกหลัง COVID-19 จะถูกเทคโนโลยีกระทบเร็วขึ้น  หัวข้อสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้ได้แก่ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน 2566  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และ Soft Power ของไทย สำหรับทั้ง 4 หัวข้อนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ และนักธุรกิจผู้นำองค์กรหลักมาร่วมเสวนาระดมความคิดเห็นว่า อะไรเป็นโอกาส และอะไรเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจไทยและประชาชน  ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ และ SMEs ควรและไม่ควรทำอะไร  ภาครัฐควรสนับสนุนอะไรเพื่อประโยชน์และความอยู่รอดของธุรกิจ  

รับชมบันทึกเทป สัมมนาประจำปีสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ "ถึงเวลา!..ก้าวสู่ทรงใหม่ไทยแลนด์

ช่วงที่ 1 วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2566
https://youtu.be/GNbiB-DuB38

ช่วงที่ 2 Climate Change ความเสี่ยงและโอกาสสำหรับประเทศไทย
https://youtu.be/Ff-fZI8tGh8

ช่วงที่ 3 ว่า Disruptive Technologies : มีประโยชน์ และต้องรับมืออย่างไร
https://youtu.be/76rVVgvhFAw

ช่วงที่ 4 “Soft Power : โอกาสและอุปสรรค”
https://youtu.be/oppp-aKYhyM

 

 

 

 

 

10 เมษายน 2566

ผู้ชม 1881 ครั้ง

Engine by shopup.com