สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

งานเสวนาหัวข้อ "ฝากการบ้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลใหม่" 

tab-image

เสวนาหัวข้อ "ฝากการบ้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลใหม่" 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ "ฝากการบ้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลใหม่" 

 

ร่วมเสวนาโดย
- ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และ ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- คุณเอด้า จิรไพศาลกุล CEO and Co-Founder เทใจ-TaejaiDotcom

นำการเสวนาโดย
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รับชมย้อนหลังได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/998013558228830
 

16 มิถุนายน 2566

ผู้ชม 370 ครั้ง

Engine by shopup.com