สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2566

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2566ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวสศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์คุณวิวัฒน์ เลาหพูนรังษีดร.วิโรจน์ ณ ระนองผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติคุณสุรพล เพชรวราดร.อมรเทพ จาวะลา

เศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ปี 2566คุณวรพักตร์ ฐิตะดิลก

ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ปี 2566คุณดลหทัย ทีนะกุลคุณนรินทร์ จิตต์ปราณีชัย

 

 

 

 

 

 

13 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 1082 ครั้ง

Engine by shopup.com