สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

งานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2567

งานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2566

TEA Annual Forum 2023

 

งานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2567

“ฝ่าเศรษฐกิจปีงูใหญ่ ชวนสร้างไทยให้ยั่งยืน”
ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์  2567
ณ ห้อง Grand Ballroom 2 & 3  ชั้น Lobby
โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok


สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาเศรษฐกิจประจำปี 2566  หัวข้อ “ฝ่าเศรษฐกิจปีงูใหญ่ ชวนสร้างไทยให้ยั่งยืน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 9.00 – 13.30 น.  ณ ห้อง Grand Ballroom 2 & 3  ชั้น Lobby  โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok  โดยได้รับเกียรติจากนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำและผู้บริหารจากภาคธุรกิจ มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน  เพื่อเสนอโอกาสและมาตรการการปรับตัวสำหรับภาคธุรกิจและภาคนโยบาย เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนพร้อมความแข็งแกร่งของประเทศในระยะยาว ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เคลื่อนไปสู่ New Normal หลัง COVID-19 ภาวการณ์ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเดือด และการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งนำมาซึ่งทั้งความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ

 

images
 
 
กล่าวเปิดงาน โดย
คุณเกศรา มัญชุศรี  นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
 
ปาฐกถาพิเศษ  “จับชีพจรชีวิตประเทศไทย” โดย
ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี
https://www.youtube.com/watch?v=C061-uYfcSg

 
 
 
เศรษฐกิจไทยปีงูใหญ่ จะฟ่อหรือฟ้อ
โดย  นักเศรษฐศาสตร์ดีเด่นและนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง   สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
 • ดร.กิริฎา เภาพิจิตร  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
 • ดร.อมรเทพ จาวะลา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB THAI
 • ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  https://www.youtube.com/watch?v=HsTu_ALl_Uw
images
images
 
 
Geopolitics : โลกรวนชวนตีกัน โอกาสของไทย ?
 • คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ  ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
 • ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร  รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการเสวนาโดย  ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

  https://www.youtube.com/watch?v=I_Gg20j4Gd0
 
 
Aging : ประเทศไทย สูงวัยแล้วไง ?
 • ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานกรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • คุณสุนทร เด่นธรรม  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
 • ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์  ผู้ตรวจการธนาคารรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 • คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์  รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท LINE MAN Wongnai จำกัด
 •  ดำเนินการเสวนาโดย  ดร.อมรเทพ จาวะลา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB THAI

  https://www.youtube.com/watch?v=vswdBDmIk8U8U
images

01 มีนาคม 2567

ผู้ชม 1966 ครั้ง

Engine by shopup.com