สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

วันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 75

วันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 75


คุณประกิต อภิสารธนรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้บริจาคเงินเป็นทุนเพื่อการศึกษาให้คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1,000,000 บาท  เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 75  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ศิษย์เก่า และคณาจารย์เข้าร่วมด้วย  ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 

 

 

  

 

17 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 882 ครั้ง

Engine by shopup.com