สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ “รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะเศรษฐศาสตร์” เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ “รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะเศรษฐศาสตร์” เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมีประเภทการเสนอชื่อ ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
1. การเสนอชื่อรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (สำหรับศิษย์เก่าทั่วไป เป็นผู้เสนอ)
2. การเสนอชื่อรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (สำหรับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน/สมาคม เป็นผู้เสนอ)
3. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะเศรษฐศาสตร์ (สำหรับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน/สมาคม เป็นผู้เสนอ)

สามารถเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเสนอรายชื่อได้ที่:
 http://www.econtu75th.econ.tu.ac.th/NominationInfo.php

17 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 904 ครั้ง

Engine by shopup.com