สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

Read More

ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ด้วยผลสำเร็จในการจัดงาน เศรษฐศาสตร์สังสรรค์ ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2510 นายเกยูร ลิ่มทอง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานสังสรรค์ และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2511

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มีชื่อย่อว่า ส.ศ.ธ. The Thammasat Economics Association ชื่อย่อว่า T.E.A.

สำนักงานสมาคมฯ ในปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นที่4 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เพื่อ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ และผดุงเกียรติของมวลสมาชิก
เผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
ส่งเสริมคณะเศรษฐศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า และสนับสนุนการศึกษา การวิจัยวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาเศรษฐศาสตร์
ช่วยเหลือและส่งเสริมสามัคคีธรรม ของสมาชิกสมาคมในทางที่เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของปวงชน


23 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 852 ครั้ง

Engine by shopup.com